SŁOWO PASTERSKIE BISKUPA EŁCKIEGO

SŁOWO PASTERSKIE BISKUPA EŁCKIEGO

NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE – 2022

1. Czas Wielkiego Postu i tegoroczne Święta Wielkanocne przeżywamy w obliczu wojny na Ukrainie. Uczestniczyliśmy w zawierzeniu Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Prosimy Jezusa Chrystusa Księcia Pokoju o dar pokoju na Wschodzie, w naszej Ojczyźnie, Europie i na świecie oraz modlimy się o łaskę nawrócenia dla tych, którzy wywołali tę niesprawiedliwą wojnę i o pokojowe jej zakończenie.

W obliczu wojny na Ukrainie i zagrożenia pokoju zadajemy pytanie, które św. Jan Paweł II zadał po zamordowaniu abpa Salvadoru Oscara Romero, dzisiaj świętego: „Dokąd, dokąd pędzi świat?” W tych słowach jest wstrząs i oburzenie, żal i rozpacz z powodu wojny, zabijania niewinnych ludzi i wypędzania ich z własnego kraju. Ta sytuacja pokazuje, dokąd zmierza świat, kiedy dominuje żądza władzy, odrzucenia Boga, miłości bliźniego i sprawiedliwości.

Ta wojna niosąca cierpienie milionów ludzi, nieszczęścia i śmierć tysięcy niewinnych oraz zagrożenie pokoju w Europie jest też pytaniem o wielkanocną wiarę chrześcijan. Czy w takim świecie można jeszcze przepowiadać śmierć Pana i Jego Zmartwychwstanie? Tak, musimy to czynić jeszcze z większą gorliwością właśnie w takim świecie. Nie ma innej odpowiedzi na przemoc, wojnę, nienawiść niż miłość. Miłość jest naszą odpowiedzią.

2. Zadajemy pytanie: „Dokąd zmierzamy?” Świata nie ulepszymy na drodze barbarzyństwa, wojny, zadawania cierpień. Wojna nie zastępuje wartości, ale tylko niszczy, prowadzi do nienawiści, cierpienia, śmierci, nic więcej. Tylko miłość, którą przyniósł na świat Chrystus, odbudowuje, tylko miłość przynosi zbawienie. To jest orędzie Wielkanocy i tym orędziem żyjmy i to orędzie głośmy i o tym orędziu dawajmy świadectwo.

Tej miłości uczmy się od Chrystusa Zmartwychwstałego na spotkaniu we wspólnocie eucharystycznej z Chrystusem Dawcą Pokoju, który przynagla nas do dzielenia się doświadczeniem wiary i przywracania nadziei na zwycięstwo dobra nad złem.

Trwajmy jednomyślnie na modlitwie o przywrócenie pokoju na Wschodzie, śpieszmy z pomocą potrzebującym oraz zatroszczmy się, by w tym czasie wielkanocnym wszyscy spotkali się z Chrystusem zmartwychwstałym i mogli wyznać: „Moją radością jest Chrystus Zmartwychwstały”.

3. Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Wam mocnej wiary, bo tylko ten, kto wierzy w Zmartwychwstałego Chrystusa, wierzy, że miłość zwycięża, bo tylko ten, kto wierzy, ma nadzieję na zwycięstwo dobra nad złem. Niech radość płynąca z wiary w Zmartwychwstanie przenika codzienność i będzie dla nas wszystkich niewyczerpanym źródłem nadziei, miłości i pokoju. Niech Jezus Zmartwychwstały, który zwyciężył zło i grzech, obdarza nas sprawiedliwym i trwałym pokojem.

Te trudne czasy wojny niech nas jeszcze bardziej mobilizują, byśmy żyli wiarą wielkanocną, tak, aby świat nie utonął w otchłani nienawiści. Niech miłość zwycięży nienawiść!

Na czas przeżywania Świąt Wielkanocnych i dawania świadectwa o Zmartwychwstałym Chrystusie zapewniam o mojej modlitwie, duchowej łączności i z serca błogosławię.

Bp Jerzy Mazur SVD

Podziel się ze znajomymi
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.