Historia

Kościół eklektyczny (z greckiego eklektikós – „wybierający” – kierunek polegający na łączeniu w jednej budowli w sposób swobodny, często niezgodnych ze sobą, elementów wybranych z różnych stylów architektonicznych), wybudowany w latach 1904 – 1907 przez ewangelików, udostępniony katolikom w 1979 r. a od 1983 r. stał się własnością parafii rzymskokatolickiej w Baranowie. Parafię NMP Matki kościoła w Baranowie erygował kanonicznie 2 lutego 1984 roku Ks. Biskup Jan Obłąk, Biskup Warmiński.

Wyposażenie kościoła: Świątynia murowana, otynkowana, kryta dachówką. Kościół jednonawowy z tradycyjną kamienną chrzcielnicą. Balkon chórowy drewniany. Sklepienie beczkowate, drewniane, pomalowane w kwadraty. W nastawie ołtarza znajduje się obraz MB z Dzieciątkiem, pochodzący z par. Dobrego Pasterza w Węgorzewie.

Odpust: NMP Matki Kościoła (poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego)

Księgi parafialne: od 1979r.

Baranowo istniało już w 1555 roku. W latach 1563–1564 wieś liczyła 57 gospodarzy. W 1739 roku powstała szkoła. Zakładane wówczas szkoły były przeważnie jednoklasowe. W 1818 roku do szkoły w Baranowie uczęszczało 53 dzieci, których uczył po polsku nauczyciel o nazwisku Morschner. Nową trzyklasową szkołę wieś otrzymała dopiero po pierwszej wojnie światowej. W 1935 roku chodziło do niej 151 dzieci, również z Ludwikowa, Nadawek, Nowych Nadawek i Inulca. Baranowo leży na ruchliwym szlaku Mrągowo – Mikołajki. Znajdujący się we wsi pałac dworski i przyległy park zalicza się do zabytków. W 1939 roku Baranowo liczyło 560 mieszkańców.

Parafia wśród jezior 

Pierwszym proboszczem w Baranowie był ks. Jerzy Jaskuła. W 1979 roku na przejęcie ewangelickiej świątyni otrzymał zgodę pastora Pilcha, który – jak czytamy w kronice parafialnej – miał powiedzieć: Niech ksiądz wchodzi, niech ratuje kościół. Ale pozostały do uregulowania trudne sprawy prawno-administracyjne. Były to czasy nieprzychylne religii i Kościołowi. Ówczesny naczelnik gminy Mikołajki chciał uczynić z kościoła salę gimnastyczną.

Plebania, wcześniej zamieniona na ośrodek zdrowia, została przekazana parafii – zgodnie z jej przeznaczeniem, ponieważ pierwotnie była tu pastorówka.