Chrzest

Sakrament Chrztu dziecka powinien nastąpić w pierwszych tygodniach po urodzeniu.

Przed planowanym chrztem dziecka rodzice zgłaszają się co najmniej 3 tygodnie wcześniej i przedstawiają w kancelarii parafialnej następujące dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego,
 • swoje dane (imię i nazwisko, rok urodzenia i adres zamieszkania),
 • dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, rok urodzenia i adres),
 • dostarczają również zaświadczenie księdza z parafii do której należą chrzestni, stwierdzające możliwość dostąpienia godności rodziców chrzestnych.

 

Według obowiązujących przepisów kościelnych rodzicami chrzestni mogą być osoby, które:

 • odznaczają się wystarczającą dojrzałością do wypełniania obowiązków,
 • są religijne,
 • przyjęły Sakrament Bierzmowania,
 • przystępują do sakramentów,
 • a jeśli są małżonkami żyją w sakramentalnym związku małżeńskim
 • pobierają w swojej parafii specjalne zaświadczenie o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

 Rodzice chrzestni zobowiązują się przystąpić do sakramentu spowiedzi i przyjęcia Komunii św. w czasie chrztu dziecka.

 

 • Jeśli dziecko znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci należy je bezzwłocznie ochrzcić (np. w szpitalu), a po wyzdrowieniu rodzice przynoszą dziecko do świątyni parafialnej, aby przedstawić je Kościołowi w specjalnym obrzędzie liturgicznym.